Fra Aahus stiftidene, 2019

               Udenlandsdanskere skal til at betale for sygehus og Læge besøg i Danmark


Hvem skal betale for behandling?

·       Fra 1. juli 2019 skal alle patienter med bopæl i udlandet betale for akut behandling på hospitalerne i Danmark.

·       Kravet gælder ikke asylansøgere, børn under 18 år, samt borgere fra Grønland og Færøerne. Samtidig vil hjemløse og andre, som åbenlyst ikke er i stand til at betale, ikke blive opkrævet betaling. 

·       For EU-borgere vil det være nok at fremvise det blå sygesikringskort. Så vil betalingen efterfølgende blive klaret mellemstatsligt. 

·       Borgere, der kommer fra lande uden for EU, skal selv betale regningen. Typisk via en sundhedsforsikring, men har man ikke sådan en, så hæfter man personligt. 

·       Skulle en situation opstå, hvor en patient nægter at betale, må patienten hverken nægtes behandling eller tilbageholdes efter endt behandling. 

. I Viborg: - Thank you so much for your help. Where do I pay? 

- Det her er Danmark. Du skal ikke betale noget. Fortsat god ferie og god bedring. 

Sådan har det indtil nu lydt på de danske skadestuer, når eksempelvis en amerikansk turist har fået et ildebefindende og er blevet tilset af en dansk læge.

Men fra 1. juli 2019 er det slut med gratis behandling til personer, som ikke har bopæl i Danmark. Det vedtog Folketinget i marts 2019, og på de midtjyske hospitaler er man i fuld gang med at omstille sig til den nye virkelighed, som er en væsentlig ændring af en af grundpillerne i det danske sundhedsvæsen - at al behandling er gratis.

- På én måde er det en stor kulturændring for personalet på hospitalerne, men i en mere praktisk forstand er det mindre gennemgribende, end man skulle tro, for vi opkræver faktisk allerede betaling fra udenlandske borgere, forklarer Dilek Ergün fra Koncernøkonomi i Region Midtjylland.


Indlæggelse koster allerede

I dag er det sådan, at den akutte behandling for udlændinge er gratis, mens den efterfølgende indlæggelse ikke er.

Vælter en kineser eksempelvis på cykel og pådrager sig en hjernerystelse og et brækket håndled, så har det indtil nu været gratis at blive lappet sammen på skadestuen. Til gengæld har vedkommende selv skullet betale for en efterfølgende indlæggelse - typisk via sin forsikring.

- Hvis du eksempelvis har brug for at være indlagt på en sengestue i to dage, så er det noget, vi allerede nu tager betaling for. Så det er sådan set bare en længere del af behandlingsforløbet - den akutte del - vi nu skal til at afregne for, sammenfatter Dilek Ergün.


Underskud på 300 millioner

For hospitalerne kommer det til at betyde øget administration i form af opkrævninger, fakturering og indsamling af dokumentation. Til gengæld skulle der gerne komme flere penge i kassen.

Dilek Ergün har dog endnu ikke noget bud på, hvor mange patienter det vil berøre på årsbasis i Region Midtjylland. Og dermed heller ikke hvor mange penge, regionen kan forvente at få ind.

Til gengæld undersøgte Berlingske sagen  i 2018. Her fandt avisen frem til, at 35.000 personer uden dansk bopæl i 2016 modtog behandling på danske sygehuse. Alt i alt havde det danske sundhedsvæsen skønsmæssigt udgifter på cirka 400 millioner kroner, men fik kun indtægter ind på cirka 100 millioner kroner.

- Vi får måske en fjerdedel af de penge ind, man reelt har haft i udgift. Det er ikke godt nok. Der må ikke være så mange penge ude at svømme, og det kan ikke være rigtigt, at man gør så meget for at kræve alle mulige gebyrer og skatter ind hos danskerne, når der er en mere eller mindre lemfældig adfærd på dette område, sagde Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, i 2018 til Berlingske.

Lovændringen berører både borgere uden for EU samt EU-borgere. For EU-borgernes vedkommende betyder det blå sygesikringsbevis som udgangspunkt, at udgiften bliver betalt af deres hjemlande.

  LINK   Hvad Koster det ??

  Dette link er fra Sundhedsdatastyrelsen og  skal kun forbeholdes som generelt  henvisning. 

DRG takster 2020 (1).xlsx

Source: Aarhus Stifttiende , 2019

Danish American Chamber of Commerce in Northern California

PO Box 156710, San Francisco, CA 94225-6710, Phone# (650) 285-0178

    

Powered by Wild Apricot Membership Software